REKISTERISELOSTE

Kymen Huonekalupesulan tietosuojaseloste, asiakasrekisteri 25.5.2018

Rekisterin pitäjä

Kymen Huonekalupesula
Y-tunnus 2896129-2

P. 045 1291880

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Vilkko

Mäkipurontie 17 D 1; 45610 Koria

P. 045 1291880

Rekisterin nimi

Kymen Huonekalupesulan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä pidetään asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseksi ja laskuttamiseen.

Rekisterin sisältö

Asiakasrekisterissä pidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteriin liitetään tietoja asiakkaan tilaamista palveluista. Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä kolmen kuukauden kuluttua palvelun toimittamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakkaiden tietoja luovutetaan toimitettujen palvelujen laskutusta varten ainoastaan Osuupankin Pivo- Wallet Oy palvelulle.

Tietojen siirto EU:n tai Eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet/manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteriä pidetään ainoastaan manuaalisesti. Asiakasrekisteriin on pääsy- ja käyttöoikeus vain Kymen Huonekalupesulan henkilökunnalla. Rekisteriä pidetään lukituissa tiloissa, lukollisessa kaapissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisiin tietoihin korjausta. Pyynnöt kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista.